Plyny jsou součástí našeho života, obklopují nás a čím dál více nabývají na významu v technickém, hospodářském a vědeckém rozvoji a výzkumu.

Přitom stojí technologie plynů teprve na začátku, a budoucnost slibuje dynamický rozvoj těchto procesů.Rozšiřují se slibně oblasti použití plynů – v průmyslu kovoobráběcím, automobilovém, potravinářském, v medicíně nebo v kosmickém výzkumu.

Potřebujete chladiva našeho kapalného dusíku k zmražení potravin, teplo hořlavého plynu k řezání a sváření nebo nadnášecí schopnost helia jako balonového plynu ?

My , ve firmě Riessner Gase, Vám nabízíme vše, co má co společného s technickými plyny a jejich použitím. Využijte toho.


Tabulka technických plynů:

Název Download tech. Datenblatt Download Sicherheitsdatenblatt
Acetylen C2H2 Acetylen Acetylen
Argon Ar Argon Argon
Argon flüssig Ar Argon (tiefkalt, verflüssigt) Argon (tiefkalt, verflüssigt)
Argon-K2 Gemisch Argon-K2 Argon-K2
Argon- Wasserstoff- Gemische Gemisch Argon- Wasserstoff- Gemische Brennbar:
Argon-/Wasserstoffgem. brennbar
Nicht brennbar:
Argon-/Wasserstoffgem. nicht brennbar
Argon- S- Gemische Gemisch Argon- S- Gemische Argon- S- Gemische
Argon- Helium- Gemische Gemisch Argon- Helium- Gemische Argon-Helium-Gemisch
Ballongas He Ballongas Ballongas
Ethylen C2H4 Ethylen Ethen
Formiergas Gemisch Formiergas Brennbar:
Formiergase brennbar
Nicht brennbar:
Formiergase nicht brennbar
Helium He Helium Helium
Kältemittel -- Kältemittel Bei Belieferung/auf Anfrage
Kohlendioxid CO2 Kohlendioxid Kohlendioxid
Kohlendioxid flüssig CO2 Kohlendioxid (tiefkalt, verflüssigt) Kohlendioxid (tiefkalt, verflüssigt)
Methan CH4 Methan Methan
n-Butan n-C4H10 n-Butan n-Butan
Progen 1 ... 7 Gemisch Progen 1 ... 4 Progen
Progen 8 ... 25 Gemisch Progen 8 ... 25 Progen
Propan C3H8 Propan Propan
Propen C3H6 Propen Bei Belieferung/auf Anfrage
Sauerstoff O2 Sauerstoff Sauerstoff verdichtet
Sauerstoff flüssig O2 Sauerstoff
(tiefkalt verflüssigt)
Sauerstoff (tiefkalt verflüssigt)
Stickstoff N2 Stickstoff Stickstoff
Stickstoff flüssig N2 Stickstoff (tiefkalt, verflüssigt) Stickstoff (tiefkalt, verflüssigt)
Synthetische Luft Gemisch Synthetische Luft Gasgemisch inert N2/O2
Synthetische Luft - KW-frei Gemisch Synthetische Luft KW-frei Gasgemisch inert N2/O2
T.I.M.E.-Gas Gemisch T.I.M.E.-Gas T.I.M.E.-Gas
Trockeneispellets CO2, fest Trockeneispellets Trockeneis
Reinigen mit CO2-Schnee CO2, fest Reinigen mit CO2-Schnee Reinigen mit CO2-Schnee
Wasserstoff H2 Wasserstoff Wasserstoff

Informationen über die einzelnen Gase erhalten Sie im Technischen Datenblatt.

Weitere Downloads für diesen Bereich:

Bezeichnung Download
Trockeneis-Flyer Trockeneis-Flyer