Kvalita / Životní prostředí / Bezpečnost práce

-na tyto 3 aspekty klade firma hlavní důraz :

KVALITA - kvalitní výrobek musí splňovat požadavky a očekávání zákazníků.Ne my, jako firma, určujeme, co je kvalitní, to rozhodují naši zákazníci. A nejen produkty ale i služby musí odpovídat představám zákakazníků.

BEZPEČNOST a OCHRANA ZDRAVÍ spolu s OCHRANOU ŽIVOZNÍHO PROSTŘEDÍ - to jsou základní předpoklady fungování naší firmy. Klademe velký důraz na šetrné zacházení se zdroji a nakládání s odpady. Dodržování právních předpisů a norem stejně jako neustálé zlepšování našich výkonů je naším prvořadým cílem.

Náš sytém řízení je podrobován pravidelným kontrolám, interním i externím auditům.


Unsere Zertifikate Zertifizierer Download Zertifikat
DIN EN ISO 9001 Tüv Süd Zertifikat 9001
DIN EN ISO 14001 Tüv Süd Zertifikat 14001
OHRIS
(Occupational Health- and Risk Managementsystem)
OHRIS Zertifikat Ohris
Umweltpakt Bayern Umweltpakt Bayern Zertifikat Umweltpakt
DIN EN ISO 13485 mdc Zertifikat 13485
93/42/EWG mdc Zertifikat 93/42/EWG
Herstellung von Flaschenbündeln 1999/36EG   Zertifikat „Herstellung Bündel“
Wiederkehrende Prüfung von Flaschenbündeln 1999/36EG   Zertifikat „WP Bündel“